ทนายความ สืบทรัพย์ บังคับคดี ภาคตะวันออก

คำพิพากษาศาลฎีกา

คำพิพาษาศาลฎีกาที่ 174/2528  

การที่ห้ามล้อเท้าของรถยนต์เกิดการใช้งานไม่ได้ขณะขับ เป็นเหตุให้รถยนต์ชนรถสามล้อ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เพราะยังอยู่ในวิสัยที่ผู้ขับขี่อาจป้องกันได้ถ้าหากใช้ความระมัดระวังตามสมควร โดยตรวจสภาพของรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนนำออกไปส่งผู้โดยสาร

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2210/2544

แม้จุดที่จำเลยจอดรถและเกิดเหตุชนกันอยู่ในไหล่ทางด้านซ้ายของถนนในลักษณะไม่กีดขวางทางจราจร แต่การที่จอดรถในเวลากลางคืนมืดค่ำโดยไม่ได้เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์คันที่จำเลยจอดทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายอันเป็นผลจากความประมาทของจำเลย ถือว่าเหตุที่เกิดจากความประมาทของจำเลยเพื่องดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้น จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,983