ทนายความ สืบทรัพย์ บังคับคดี ภาคตะวันออก

ปรึกษาคดีความ

ขั้นตอนการให้คำปรึษาคดีความ

  1. ให้คำปรึกษาคดีเบื้องต้น
  2. ทำสัญญาว่าจ้างว่าความ
  3. สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี
  4. ตรวจสอบข้อกฎหมาย
  5. จ่ายค่าว่าความตามสัญญาจ้างว่าความ

วิธีการจ่ายค่าว่าความ

  • ลูกความจ่ายเงินสดด้วยตนเอง
  • ลูกความโอนผ่านบัญชีธนาคาร
  • ลูกความจ่ายเป็นเช็คธนาคารต่างๆ
  • สำนักงานออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,983